Εταίροι

EUODI

Ανάπτυξη βέλτιστης ψηφιακής πρακτικής

BMWi

Εξουσιοδοτημένοι Συμβουλευτικοί Συνεργάτες

emilQ TV

Εταίροι για την παραγωγή καινοτόμων ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων.

THM

Συνεργάτης στον κλάδο της Έρευνας και Ανάπτυξης για οπτικοακουστικά μέσα του μέλλοντος.

DGQ

Μέλος Βελτίωσης Ποιότητας

Deutscher Gründerverband

Χώρος κοινής προώθησης δημόσιας γνώσης "Netzworx"

emilQ DAILY

Η Πλατφόρμα γνώσης και εκτέλεσης (SaaS)

German Mittelstand e.V.

Συνεργασία Διασυμβούλευσης

Initiative Digital

Συνεργάτης Χρηματοδότησης & Χορήγησης

emilQ EXCELLENCE

Διαβουλευτική Συνεργασία στην χρηματοδότηση έργων ψηφιοποίησης.